Sludinājumi un iepirkumi


Iepirkumu plāni


Informācija par SPSIL 22. panta prasībām atbilstošiem iepirkumiem 2022. gadā: SIA “Rīgas acs” 2022. gadā neplāno iepirkumus, kas pārsniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 15. panta noteikto robežšķirtni.

Iepirkumi un izsoles  Piedāvājuma iesniegšanas datums Lēmuma pieņemšanas datums
Iepirkuma procedūra “Par informatīvo ekrānu piegādi”  11.09.2020  06.10.2020
Iepirkuma procedūra “Par SIA “Rīgas acs” īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu” 07.08.2020 31.08.2020
Rakstiska izsole  “Par reklāmas pārraidīšanas tiesībām RP SIA “Rīgas satiksme” sabiedriskā transporta līdzekļos uzstādītajos monitoros” 03.07.2020 13.07.2020
Iepirkumu plāni


Informācija par SPSIL 22. panta prasībām atbilstošiem iepirkumiem 2022. gadā: SIA “Rīgas acs” 2022. gadā neplāno iepirkumus, kas pārsniedz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 15. panta noteikto robežšķirtni.

Iepirkumi un izsoles  Piedāvājuma iesniegšanas datums Lēmuma pieņemšanas datums
Iepirkuma procedūra “Par informatīvo ekrānu piegādi”  11.09.2020  06.10.2020
Iepirkuma procedūra “Par SIA “Rīgas acs” īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu” 07.08.2020 31.08.2020
Rakstiska izsole  “Par reklāmas pārraidīšanas tiesībām RP SIA “Rīgas satiksme” sabiedriskā transporta līdzekļos uzstādītajos monitoros” 03.07.2020 13.07.2020