Normatīvie dokumenti


SIA “Rīgas acs” normatīvie dokumenti:

● Iepirkumu noteikumi

● Atalgojuma politika