Valde


Anita Ārgale

Valdes priekšsēdētāja

Ieguvusi augstāko izglītību Banku augstskolā – bakalaura grādu ekonomikā, banku zinību specialitātē un RISEBA - maģistra grādu personāla vadībā.


Valdes priekšsēdētāja uz 5 gadiem, no 25.07.2017.

Guntars Zeipe

Valdes loceklis

Ieguvis augstāko izglītību Rīgas Tehniskajā universitātē radiotehnikas un sakaru specialitātē, inženieris. Pašlaik ir SIA “Rīgas acs” valdes loceklis, kā arī RP SIA “Rīgas satiksme” sistēmanalītiķis.

Valdes loceklis uz 5 gadiem, no 25.07.2017.

Dmitrijs Perlovs

Valdes loceklis

Ieguvis augstāko izglītību Transporta un sakaru institūtā – bakalaura grādu elektrozinātnē.
Pašlaik ir SIA "Rīgas acs" valdes loceklis, kā arī Industriālo klientu un infrastruktūras risinājumu menedžeris SIA "Schneider Electric Latvija".

Valdes loceklis uz 5 gadiem, no 25.07.2017.