Par sabiedrību


Dibināšanas dati

 15.02.2011 Rīgas domes lēmums par piekrišanu Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Rīgas satiksme” līdzdalības iegūšanai citā kapitālsabiedrībā, dibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību ”Rīgas acs”, kurā visas kapitāla daļas pieder Rīgas pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”Rīgas satiksme”.

 25.07.2011 Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Rīgas satiksme” lēmums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Rīgas acs” dibināšanu.

 02.08.2011 Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta lēmums par komercsabiedrības SIA ”Rīgas acs” ierakstīšanu komercreģistrā.

Galvenās darbības jomas

Sabiedriskā transporta informatīvo sistēmu ieviešana un ekspluatācijas nodrošināšana, citu satiksmes vadības sistēmu ieviešana un ekspluatācijas nodrošināšana, sabiedrībai noderīgas informācijas un komercinformācijas izvietošanas nodrošināšana sabiedriskā transporta līdzekļu monitoros.

Līdzdalība citās sabiedrībās

SIA “Rīgas acs” pieder 17.30 % kapitāla daļu uzņēmumā SIA “Centra termināls” un 49,99% akciju uzņēmumā Akciju sabiedrība „Rīgas starptautiskā autoosta”.

Galvenie finanšu rādītāji


Galvenie finanšu rādītāji

Pārskati

2023. gads

SIA “Rīgas acs” 2023. gadā
nav saņēmusi un nav veikusi
ziedojumus (dāvinājumus)


● 2023. gada trīs mēnešu starpperiodu finanšu pārskats

● 2023.gada sešu mēnešu starpperiodu pārskats


Nodokļu maksājumi

2022. gads

● Maksājumi

2021. gads

Maksājumi

2020. gads

Maksājumi

2019. gads

● Maksājumi

2018. gads

● Maksājumi

2017. gads

● Maksājumi

2016. gads

● Maksājumi

2015. gads

● Maksājumi