Iepirkumu procedūra “Par SIA “Rīgas acs” īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu”


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas acs", Rīgā, Kleistu ielā 28, LV-1067, e-pasta adrese: info@rigaacs.lv, paziņo par izsludinātu atklātu konkursu “Par SIA “Rīgas acs” īpašuma apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu” (identifikācijas Nr. RA/2020/3).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 7. augusts, plkst. 12:00

Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42224

Nolikumu skatīt šeit.

Finanšu piedāvājumu apkopojumu skatīt šeit.

Līguma izpildītājs: ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40103595216.

Līguma slēgšanas datums: 01.09.2020.

Lēmuma datums: 31.08.2020.