SIA “Rīgas acs” ir izsludinājusi rakstisku izsoli “Par reklāmas pārraidīšanas tiesībām RP SIA “Rīgas satiksme” sabiedriskā transporta līdzekļos uzstādītajos monitoros”. Lai saņemtu izsoles nolikumu, interesentiem ir jāpiesakās pie konkursa organizētāja kontaktpersonas, sūtot lūgumu saņemt izsoles nolikumu uz e-pastu: Inta.Novika@rigaacs.lv.

Rīgas acs lielākai drošībai un ērtībām

Pasažieru drošība ir mūsu prioritāte

          RP SIA "Rīgas satiksme" katru dienu pilsētas autobusos, trolejbusos un tramvajos pārvadā turpat vai pusmiljonu pasažieru. Uzņēmuma galvenais uzdevums ir nodrošināt ātru, ērtu un komfortablu pārvietošanos pa pilsētu, taču pie tik lieliem apjomiem neizbēgami rodas arī situācijas, kuras godprātīgie pasažieri nav pelnījuši. Lai pasargātu gan pasažierus, gan arī "Rīgas satiksmes" darbiniekus, ir izveidots uzņēmums "Rīgas acs".
         Gandrīz katru dienu Rīgas sabiedriskajā transportā notiek kāds incidents, kas saistīts ar huligānismu, pasažieru konfliktiem, bieži vērojama iereibušu braucēju neadekvāta uzvedība, uzmākšanās citiem pasažieriem, manītas arī zādzības.  Tāpat katru dienu notiek pat vairāki vandālisma gadījumi, kas saistīti ar sabiedriskā transporta līdzekļu apzīmēšanu vai citādu bojāšanu.
          Katrs sabiedriskā transporta lietotājs, braucot ikdienas gaitās, ir pelnījis justies droši, ērti un pasargāts neatkarīgi no tā, vai viņš lieto sabiedrisko transportu dienā vai naktī, nomaļā vietā vai pilsētas centrā, transportā ar tikai dažiem pasažieriem vai sabiedriskais transports ir pilns.
         Lai nodrošinātu šādu drošību, "Rīgas acs" izstrādā, ievieš un vada integrētu novērošanas, kontroles un koordinācijas sistēmu, kas pilnībā ieviesta, ļaus reālā laika režīmā pamanīt notiekošo transportā un sadarbībā ar vadītāju īstenot labāko no reaģēšanas scenārijiem.
         Incidentu gadījumos "Rīgas acs" dispečeri kopā ar transporta līdzekļa vadītāju izlems par nepieciešamo rīcību, kas var būt gan vadītāja paša darbības situācijas atrisināšanai, gan "Rīgas acs" koordinētas darbības kopā ar valsts vai pašvaldības policiju, privātiem apsardzes uzņēmumiem vai kontrolieriem maršrutā.
          Tāpat "Rīgas acs" sistēmas uzdevums ir nodrošināt gan “Rīgas satiksmes” vadību, gan tiesībsargājošās iestādes ar informāciju un pierādījumiem, kas nepieciešami noziedzīgu un huligānisku darbību apkarošanai un vainīgo personu saukšanai pie atbildības.
          Pilnībā ieviestai, efektīvai "Rīgas acs" drošības un kontroles sistēmu darbībai nepārprotami būs būtiska nozīme preventīvas drošības sistēmas uzlabošanā sabiedriskajā transportā.

 

           Vairāk informācijas - lielākas ērtības
 

          "Rīgas acs" sistēmas būtiska sastāvdaļa ir pasažieru precīza informēšana par visu ar braucienu un transportu saistīto informāciju gan pieturvietās, gan transporta līdzeklī.

          Šī sistēmas sastāvdaļa padarīs Rīgas sabiedrisko transportu par līdzvērtīgu modernāko un attīstītāko pasaules pilsētu transporta sistēmām. Reāla laika informācija par nākošā transporta līdzekļa pienākšanas laiku, attālumu līdz pieturvietai un daudz citas informācijas padarīs pasažieru braukšanu sabiedriskajā transportā vieglāku, patīkamāku un atbilstošu mūsdienu augstākajām prasībām.

          Mūsu mērķis ir droša, ērta un Eiropas standartiem atbilstoša sabiedriskā transporta nodrošināšana Rīgā, kurš ērtību, drošības un ātruma ziņā pārliecinoši spēs konkurēt ar pārvietošanos automašīnā

Ērtības pasažieriem un labāks serviss klientiem  
 

          Dažkārt rodas konflikti starp pasažieriem un sabiedriskā transporta līdzekļu vadītājiem vai kontrolieriem, vēl joprojām ir gadījumi, kad sabiedriskā transporta līdzekļu vadītāji vai kontrolieri rīkojas neprofesionāli vai nepieklājīgi. Arī šādu gadījumu novēršana, prevencija un vainīgo sodīšana ir būtisks uzdevums, kuru pildīs "Rīgas acs".

          Izmeklējot šādas sūdzības, bieži vien ir gadījumi, kad ir atšķirīgi situāciju apraksti, incidenta lieciniekus atrast vairs nav iespējams un ir neiespējami pieņemt taisnīgu lēmumu informācijas trūkuma dēļ. Šādas situācijas tiks atrisinātas, tiklīdz "Rīgas acs" sistēma būs pilnībā ieviesta. Visām atgadījumā iesaistītajām pusēm būs pieejama objektīva un pilnīga informācija par to, kas notika patiesībā, kā un kādā secībā risinājās notikumi.

          Vienlaikus Rīgas acs dati ļaus uzkrāt un analizēt visu informāciju par transporta kustības grafiku, kavējumiem, dīkstāvēm, intervāliem un daudz citas tehniskas informācijas, kas ir vitāli nepieciešama, lai profesionāli pilnveidotu un uzlabotu sabiedriskā transporta kvalitāti pilsētā.